Tổ chức nghiệm thu Đề tài NCKH, Sáng kiến CTKT năm 2023

  • Cập nhật: 13/11/2023
  • Tác giả: 

Nghiên cứu khoa học được thúc đẩy với mục đích tăng cường hiểu biết trong nhiều lĩnh vực, như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, y học, và công nghệ, đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng kiến thức, thúc đẩy sự đổi mới và giải quyết những vấn đề phức tạp đang đối diện trong xã hội.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đứng đầu trong việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân bệnh viện mà còn góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Trong năm 2023, bệnh viện đã tổ chức nghiệm thu cho 46 đề tài nghiên cứu khoa học và 2 sáng kiến công nghệ. Các đề tài này không chỉ đạt chất lượng cao mà còn mang lại hiệu quả đáng kể từ góc độ kinh tế và xã hội. Những kết quả nghiên cứu này được tích hợp vào công tác khám chữa bệnh, làm tăng hiệu suất và chất lượng của dịch vụ y tế.

Tổ chức nghiệm thu Đề tài NCKH, Sáng kiến CTKT năm 2023.