Tiên phong chuyển đổi số tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

  • Cập nhật: 11/01/2024
  • Tác giả: 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã tiên phong dẫn đầu trong cuộc cách mạng chuyển đổi số trong lĩnh vực Y tế của tỉnh. Đây không chỉ là một bước đi tiên phong mà còn là sự cam kết mạnh mẽ của đơn vị này trong việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và vận hành hệ thống bệnh viện, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh cho người dân.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, sự nhấn mạnh vào vai trò của đoàn viên và thanh niên là điều không thể phủ nhận. Chúng được xác định là lực lượng nòng cốt, mang theo mình năng lực mạnh mẽ nhất trong cuộc chuyển đổi số. Điều này không chỉ là sự hỗ trợ trong việc triển khai công nghệ mới mà còn là sự tham gia tích cực vào các hoạt động chuyển đổi số, từ việc áp dụng công nghệ số trong thực tiễn công tác chuyên môn đến việc vận dụng và ứng dụng công nghệ số theo đúng định hướng của cấp ủy Đảng, lãnh đạo bệnh viện, và lãnh đạo các khoa, phòng.

Tiên phong chuyển đổi số tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng toàn cầu mà còn là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng trong việc đưa đất nước hội nhập sâu rộng vào sự phát triển chung của thế giới. Quan điểm này được thể hiện rõ qua những phát ngôn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc. Thanh niên không chỉ được kêu gọi tiên phong trong lao động, sản xuất mà còn đóng góp tích cực vào việc đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ.

Ngoài việc tập trung vào lực lượng trẻ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình còn chú trọng vào việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, người lao động trẻ với mục tiêu thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và làm chủ khoa học, công nghệ. Qua các đợt đào tạo, cán bộ y tế trẻ không chỉ được trang bị kiến thức vững về ứng dụng công nghệ thông tin mà còn được khuyến khích tham gia tích cực vào quá trình ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động khám chữa bệnh.

Ngoài ra, Bệnh viện liên tục đầu tư và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin để tạo ra môi trường làm việc số thuận tiện nhất cho mỗi nhân viên y tế. Điều này nhằm đảm bảo rằng mọi người trong đội ngũ y tế đều có điều kiện và nguồn lực để thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả nhất, từ đó nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên, cán bộ, và người lao động trẻ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình không chỉ đóng vai trò tiên phong mà còn thể hiện sự cam kết đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ số. Họ không ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu, và tiếp cận các tri thức mới, bằng cách sử dụng đa dạng các nguồn thông tin như website y học, video, forum, sách điện tử, và các bài giảng từ xa. Việc này giúp họ không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn theo chuyên ngành mà còn thúc đẩy sự đổi mới trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Trong quá trình ứng dụng công nghệ số, họ không chỉ giỏi về việc truy cập thông tin mà còn thành thạo trong việc sử dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh và quản lý bệnh viện. Họ chủ động sử dụng các trang thiết bị tự động hóa trong chẩn đoán, điều trị, và thực hành y khoa, tăng cường hiệu suất trong quá trình chăm sóc bệnh nhân.

Một phần quan trọng của chiến lược chuyển đổi số là việc ứng dụng hệ thống PACS trong chẩn đoán hình ảnh. Điều này giúp họ truy cập và lấy dữ liệu, hình ảnh người bệnh một cách nhanh chóng và chính xác từ mọi nơi, tạo điều kiện cho hội chẩn từ xa và đọc kết quả hình ảnh ngay sau các loại siêu âm, CT scanner, MRI. Bước tiến này không chỉ tiện lợi cho quá trình chẩn đoán mà còn đặt nền tảng cho việc số hóa thông tin y tế theo mô hình bệnh án điện tử, giảm chi phí và bảo vệ môi trường bằng việc loại bỏ việc in phim.

Ngoài ứng dụng công nghệ số trong công tác chuyên môn, đoàn viên thanh niên bệnh viện còn tích cực áp dụng công nghệ số trong tổ chức và hoạt động của Đoàn. Họ sử dụng phần mềm quản lý Đoàn viên, tham gia cuộc thi, hội nghị, và diễn đàn trực tuyến, cùng với việc quản lý và sử dụng các trang mạng xã hội như Zalo và Facebook để quảng bá hoạt động Đoàn thanh niên và hình ảnh của bệnh viện.

Trước sự tiên phong của họ trong công tác chuyên môn và các nhiệm vụ của Đoàn, đặc biệt là trong chuyển đổi số, họ đang đóng góp tích cực vào việc xây dựng một tổ chức y tế văn minh, hiện đại, hội nhập và bền vững. Điều này không chỉ làm tăng hiệu quả trong việc điều trị mà còn đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình vững bước trên con đường phát triển y tế hiện đại.