23/11/2017 - 2:40 28 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tổ chức thành công đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày đăng: 19-07-2017

 
Lượt xem: 2

Thực hiện Điều lệ Đảng khóa XII, hướng dẫn số 29-HD/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thi hành Điều lệ Đảng”, Công văn số 783-CV/TU ngày 28/3/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi Bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2020. Được sự nhất trí của Đảng bộ Đa khoa tỉnh Ninh Bình, trong 8 ngày từ ngày 10/7 đến ngày 18/7/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện đã long trọng tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Sau quá trình chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội các chị bộ diễn ra đúng trình tự, điều lệ Đảng. Với các nội dung: kiểm điểm đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2017 của chi bộ; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2017. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2017-2020. Bầu Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Trong Đại hội các chi bộ đã Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng, mục tiêu, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020: về ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Đưa ra được phương hướng nhiệm vụ của chi bộ đến năm 2020 và xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Tại đại hội các Chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ và sâu sắc những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2020 của các Chi bộ,  sát đúng với tình hình để Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị; đặc biệt là các thảo luận về chuyên môn: các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; giải pháp nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ; giải pháp khắc phục quá tải bệnh nhân, giao tiếp ứng xử của nhân viên y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, triển khai kỹ thuật mới… góp phần vào xây dựng nghị quyết của đại hôi sát thực, phù hợp với thực tiễn bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống cán bộ nhân viên y tế trong toàn viện.

Qua các buổi  làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn và xây dựng, các Chi bộ đã bầu ra được Chi uỷ nhiệm kỳ 2017 - 2020 là những đồng chí, đủ tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra: Nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng các Chi bộ thực sự là những hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đúng mọi chủ trương, đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ , công tác chuyên môn của từng chi bộ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh,  xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Qua Đại hội đã bầu được ra Ban Chi ủy:

1. Chi bộ Tổ chức cán bộ - Đào tạo chỉ đạo tuyến - Công nghệ thông tin:

- Đồng Chí Ngọc Cương (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Giang Mạnh Cường (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng Chí Lê Thu Hằng (Ủy viên)

2. Chi bộ Hành chính - Tài chính kế toán:

- Đồng chí Đoàn Sơn Thụy (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Vũ Quốc Tuấn (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Trịnh Thị Thu Hiếu (Ủy viên)

3. Chi bộ Kế hoạch tổng hợp - Điều dưỡng - Dinh dưỡng:

- Đồng chí Phạm Văn Đĩnh (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Đinh Quốc Chấn (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Tô Ngọc Lợi (Ủy viên)

4. Chi bộ Chấn thương:

- Đồng chí Lê Đức Nghị (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Phạm Thế Tráng (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Thanh (Ủy viên)

5. Chi bộ Nội tổng hợp - Da liễu:

- Đồng chí Trần Thị Thúy (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Trương Ngọc Dương (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Phạm Thị Hồng Yến (Ủy viên)

6. Chi bộ Truyền nhiễm - Xét nghiệm - Kiểm soát nhiễm khuẩn:

- Đồng chí Hứa Thị Phương (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Phạm Trung Mạnh (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Đặng Hồng Thanh (Ủy viên)

7. Chi bộ Khám bệnh - Nội E:

- Đồng chí Trần Thái Sơn (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Đinh Ngọc Dương (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Đào Thị Mến (Ủy viên)

8. Chi bộ Thần kinh - Ung bướu - Giải phẫu bệnh:

- Đồng chí Phạm Tiến Lực (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Phạm Thị Thanh Thảo (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Phạm Diệu Kỳ (Ủy viên)

9. Chi bộ Nội Tim mạch - Nội tiết:

- Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Chu Thị Giang (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Nguyễn Thị Thương (Ủy viên)

10. Chi bộ Chuyên khoa:

- Đồng chí Phạm Văn Hiền (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Nguyễn Thu Hà (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Đầu Đăng Ninh (Ủy viên)

11. Chi bộ Ngoại - Gây mê hồi sức:

- Đồng chí Phạm Xuân Thứ (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Nguyễn Qung Vũ (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Trần Thị Thơm (Ủy viên)

12. Chi bộ Khám yêu cầu - Đông Y - Phục hồi chức năng:

- Đồng chí Bùi Văn Thái (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Hoàng Văn Khiêm (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Vũ Phương Dung (Ủy viên)

13. Chi bộ Dược - Vật tư:

- Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Trịnh Thị Thu Hà (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Vũ Thị Thanh Hương (Ủy viên)

14. Chi bộ Điều trị tích cực - Cấp cứu - Thận nhân tạo:

- Đồng chí Đinh Ngọc Thư (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Nguyễn Trường Sơn (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Đinh Thị Hiền (Ủy viên)

15. Chi bộ Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng:

- Đồng chí Đinh Văn Hà (Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Trương Ngọc Sơn (Phó Bí thư Chi bộ)

- Đồng chí Trần Thị Mai Cúc (Ủy viên)

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]