18/01/2018 - 6:42 56 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Đánh giá hiệu quả sau đào tạo chuyển giao kỹ thuật của Bệnh viện Bạch Mai về việc triển khai hoạt động hỗ trợ Phase 2, phase 3 thuộc dự án Norred cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình

Ngày đăng: 16-03-2017

 
Lượt xem: 54

Triển khai hoạt động hỗ trợ phase 2, phase 3 thuộc Dự án Norred, nhằm hỗ trợ sau chuyển giao cũng như đánh giá hiệu quả và thanh lý các hợp đồng kỹ thuật đã được chuyển giao năm 2015, 2016 thuộc Dự án Norred; ngày 15 tháng 3 năm 2017 đoàn công tác bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành làm việc trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Tham dự chương trình về phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có BS.CKII Phạm Cao Phong - Phó Giám đốc bệnh viện, BS.CKI Giang Mạnh Cường - Trưởng phòng  Đào tạo chỉ đạo tuyến; về phía Bệnh viện Bạch Mai có BS.CKII Vũ Văn Trường - Phó trưởng khoa Huyết học truyền máu, Th.S Đỗ Tiến Dũng - khoa Huyết học truyền máu, Th.S Trịnh Tiên Phong - PGĐ trung tâm Giải phẫu bệnh, TS. Nguyễn Duy Trinh - khoa Chẩn đoán hình ảnh, TS. Lương Quốc Chính - khoa Cấp cứu, Th.S Đỗ Thị Vân Anh - Trung tâm Đào tạo chỉ đạo tuyến và các học viên tham gia nhận chuyển giao kỹ thuật và các trưởng khoa, phòng có liên quan.

Sau 2 năm 2015 và 2016, các học viên được nhận chuyển giao 7 kỹ thuật: kỹ thuật dẫn lưu não thất ra ngoại và đo áp lực nội sọ, kỹ thuật giải phẫu bệnh và tế bào học, kỹ thuật xét nghiệm huyết học truyền máu nâng cao, siêu âm Doppler mạch, hóa mô miễn dịch, điện quang can thiệp.

Quá trình đánh giá nhằm xác định được mức độ áp dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc và mức độ cải thiện công việc đạt được sau khi nhận chuyển giao kỹ thuật. Bên cạnh đó đánh giá được thực trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị liên quan đến việc triển khai hiệu quả, an toàn kỹ thuật sau chuyển giao. Học viên được đánh giá bằng cách kiểm tra lý thuyết qua bài kiểm tra post - test, kiểm tra qua thực hành các kỹ thuật được chuyển giao; quan sát hoạt động chung của khoa nhận chuyển giao kỹ thuật để đánh giá thực trạng và kỹ năng áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được học vào thực tế; phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm; tư vấn và hướng dẫn kỹ thuật trực tiếp tại các khoa.

Sau đánh giá nhìn chung kết quả đạt được của các kỹ thuật được nhận chuyển giao cả về mức độ áp dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào công việc và mức độ cải thiện công việc và cơ sở hạ tầng, trang thiết bị liên quan đến việc triển khai hiệu quả, an toàn kỹ thuật sau chuyển giao đều tốt, đạt yêu cầu.

Ngoài việc đánh giá kết quả chuyển giao kỹ thuật, Bệnh viện Bạch Mai còn hỗ trợ Tập huấn chuyên đề: “Chỉ định, giá trị của xét nghiệm đông máu” cho các bác sỹ Lâm sàng trong toàn viện với bài giảng của Th.S Đỗ Tiến Dũng - khoa Huyết học truyền máu - Bệnh viện Bạch Mai.

Một số hình ảnh nhận chuyển giao kỹ thuật:

 

 

 

 

 

Đánh giá hiệu quả nhận chuyển giao kỹ thuật tại khoa Giải phẫu bệnh

 

 

Đánh giá hiệu quả nhận chuyển giao kỹ thuật tại khoa Xét nghiệm

 

 

Đánh giá hiệu quả nhận chuyển giao kỹ thuật tại khoa Chẩn đoán hình ảnh

 

Đánh giá hiệu quả nhận chuyển giao kỹ thuật tại khoa Cấp cứu

 

Tập huấn chuyên đề: “Chỉ định, giá trị của xét nghiệm đông máu"

Lan Hương

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]