18/01/2018 - 6:32 40 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày đăng: 06-01-2017

 
Lượt xem: 26

Thực hiện kế hoạch số 38-KH/TU ngày 9/12/2016 của Thành ủy Ninh Bình về “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XII)”; chiều ngày 06/01/2017 Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Chính Chuyên - Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Bệnh viện truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cụ thể là:

+ Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

+ Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

+ Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

+ Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về tình hình kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

 

Đ/c Lê Chính Chuyên - Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Bệnh viện truyền đạt những nội dung cơ bản của

 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

 

 

Thông qua đợt học tập Nghị quyết trung ương 4( khóa XII) đã giúp cho cán bộ, đảng viên trong Bệnh viện tiếp thu, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) một cách hệ thống, hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản và những điểm mới về các chủ trương, quan điểm của Đảng được nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII... trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới Đảng bộ, chi bộ và tự liên hệ với bản thân mỗi đồng chí một cách phù hợp, hiệu quả.

Đinh Hương (P.TCCB - BVĐKNB)

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]