Thông tin trên trang web này không nhằm mục đích hoặc ngụ ý thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp. Tất cả nội dung, bao gồm văn bản, đồ họa, hình ảnh và thông tin, có trên hoặc có sẵn thông qua trang web này chỉ nhằm mục đích thông tin chung. Benhviendakhoaninhbinh.com.vn không tuyên bố và không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin có trên hoặc có sẵn thông qua trang web này và thông tin đó có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bạn được khuyến khích xác nhận bất kỳ thông tin nào có được từ hoặc thông qua trang web này với các nguồn khác và xem xét tất cả thông tin liên quan đến bất kỳ tình trạng y tế hoặc điều trị nào với bác sĩ của bạn. KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TƯ VẤN Y TẾ CHUYÊN NGHIỆP HOẶC TRÌ HOÃN TÌM KIẾM ĐIỀU TRỊ Y TẾ TRỞ THÀNH VÌ BẠN ĐÃ ĐỌC TRÊN HOẶC TRUY CẬP QUA TRANG WEB NÀY.

Benhviendakhoaninhbinh.com.vn không khuyến nghị, xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về hiệu quả, sự phù hợp hoặc sự phù hợp của bất kỳ xét nghiệm cụ thể, sản phẩm, quy trình, phương pháp điều trị, dịch vụ, ý kiến, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc thông tin khác có thể có trên hoặc có sẵn thông qua trang web này . AMITA SỨC KHỎE KHÔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT K ADV LỜI KHUYÊN NÀO, KHÓA HỌC ĐIỀU TRỊ, CHẨN ĐOÁN HOẶC BẤT K INFORMATION THÔNG TIN, DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM NÀO BẠN THAM GIA TRANG WEB NÀY.

* HMO và PPO thường yêu cầu sự giới thiệu hoặc ủy quyền trước khi đăng ký bệnh nhân. Việc bệnh nhân hoặc bác sĩ của họ không cung cấp giấy giới thiệu hoặc ủy quyền trước sẽ dẫn đến việc từ chối thanh toán bằng bảo hiểm. Sau đó, bệnh nhân phải chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn.

Nhiều bác sĩ liên kết với Benhviendakhoaninhbinh.com.vn là những người hành nghề độc lập và là thành viên của đội ngũ nhân viên y tế tại một hoặc nhiều bệnh viện Benhviendakhoaninhbinh.com.vn và không phải là nhân viên cũng không phải là đại lý của bệnh viện. Do đó, Benhviendakhoaninhbinh.com.vn không chịu trách nhiệm đối với dịch vụ chăm sóc được cung cấp bởi các bác sĩ này.