18/12/2017 - 2:33 33 AM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Máy cấy máu Bact/alert 3D

Ngày đăng: 22-04-2015

 
Lượt xem: 0

Máy có khả năng nâng cấp lên cấu hình có công suất sử dụng cao hơn, phần mềm có khả năng nâng cấp, kết nối mạng chẩn đoán trong cận lâm sàng, có thể theo dõi, cập nhập và xử lý thông tin từ xa.