18/12/2017 - 2:25 43 AM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Máy định danh và làm kháng sinh đồ Vitek 2 Compact

Ngày đăng: 22-04-2015

 
Lượt xem: 0

Vitek 2 Compact 60 có thể làm định danh và kháng sinh đồ đồng thời 60 test, với giao diện trực quan, dễ sử dụng và an toàn.