19/10/2017 - 3:49 01 PM

02293.513.222

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Máy định danh và làm kháng sinh đồ Vitek 2 Compact

Ngày đăng: 22-04-2015

 
Lượt xem: 0

Vitek 2 Compact 60 có thể làm định danh và kháng sinh đồ đồng thời 60 test, với giao diện trực quan, dễ sử dụng và an toàn.