20/10/2017 - 5:02 49 AM

02293.513.222

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp
  • Khoa Tai mũi họng  22-06-2012

    Tổng số nhân viên 23. Trong đó có: 06 bác sỹ, 16 điều dưỡng, và 01 nhân viên khác.           

    Đăng bởi: Ban Biên Tập