18/12/2017 - 2:27 21 AM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp
 • Khoa Tai mũi họng  22-06-2012

  Tổng số nhân viên 23. Trong đó có: 06 bác sỹ, 16 điều dưỡng, và 01 nhân viên khác.           

  Đăng bởi: Ban Biên Tập

 • Khoa Răng hàm mặt  22-06-2012

  Khoa Răng hàm mặt  

  Đăng bởi: Ban Biên Tập

 • Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức  22-06-2012

  Với tổ chức nhân sự gồm 23 nhân viên, trong đó có 6 Bác sỹ, 16 điều dưỡng, một nhân viên khác.....

  Đăng bởi: Ban Biên Tập

 • Khoa Ung bướu  21-06-2012

  Khoa Ung bướu

  Đăng bởi: Ban Biên Tập

 • Khoa Chấn thương  21-06-2012

  Khoa Chấn thương

  Đăng bởi: Ban Biên Tập

 • Khoa ngoại  21-06-2012

  Khoa ngoại

  Đăng bởi: Ban Biên Tập