18/12/2017 - 2:22 44 AM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp
  • Phòng Giám định pháp y  20-06-2012

    Phòng Giám định pháp Y được thành lập trên cơ sở của Tổ chức Giám định pháp Y và  trực thuộc Bệnh viện tỉnh ngày 01/9/2009 do Bs Nguyễn Thanh Hải - Trưởng phòng  

    Đăng bởi: Ban Biên Tập