18/12/2017 - 2:30 08 AM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp
  • Phòng Vật tư thiết bị Y tế  20-06-2012

    Phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được thành lập năm 2003.

    Đăng bởi: Ban Biên Tập