20/10/2017 - 5:00 57 AM

02293.513.222

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp
  • Phòng Vật tư thiết bị Y tế  20-06-2012

    Phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình được thành lập năm 2003.

    Đăng bởi: Ban Biên Tập