20/10/2017 - 5:00 30 AM

02293.513.222

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp
  • Tập huấn quy trình tiêm an toàn  17-07-2015

    Ngày 16/7/2015, Nhằm tăng cường nhận thức, kỹ năng cho Điều dưỡng lâm sàng về quy trình tiêm và tiêm an toàn, ngày 16/7/2015 phòng Điều dưỡng phối hợp với phòng Đào tạo chỉ đạo tuyến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tổ chức lớp tập huấn quy trình...

    Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương