20/10/2017 - 5:02 12 AM

02293.513.222

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp
  • Khoa Thận nhân tạo  22-06-2012

    Đơn nguyên Thận nhân tạo: ngày 21/08/2006 Thành lập khoa Thận nhân tạo: 15/06/2009

    Đăng bởi: Ban Biên Tập