19/12/2017 - 5:14 48 AM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp
  • Khoa Thận nhân tạo  22-06-2012

    Đơn nguyên Thận nhân tạo: ngày 21/08/2006 Thành lập khoa Thận nhân tạo: 15/06/2009

    Đăng bởi: Ban Biên Tập