18/01/2018 - 6:49 07 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Hội nghị tổng kết thi đua khối các Bệnh viện tuyến Tỉnh năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong khối năm 2018

Ngày đăng: 21-12-2017

 
Lượt xem: 10

Thực hiện Hướng dẫn số 3088/HD-SYT ngày 20/11/2017 của Sở Y tế Ninh Bình về việc hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017; được sự đồng ý của Sở Y tế; ngày 20/12/2017, bệnh viện đã tổ chức hội nghị tổng kết thi đua khối các Bệnh viện tuyến Tỉnh năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong khối năm 2018. 

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thầy thuốc nhân dân, BSCKII Vũ Văn Cẩn - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng Sở Y tế; phụ trách Khối thi đua của các bệnh viện tuyến tỉnh; cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thúy Hà - Phó Chủ tịch công đoàn Ngành; các đồng chí thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở Y tế; cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các bệnh viện tuyết tỉnh; các trưởng khối cùng Trưởng các khoa, phòng trong Bệnh viện.

Tại hội nghị, đồng chí Chu Thị Giang - Phó Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua khối các Bệnh viện tuyến tỉnh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ngành trong tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế, các bệnh viện tuyến tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và tổ chức thực hiện tốt nội dung giao ước thi đua khối như: Các đơn vị đã triển khai công tác cải cách hành chính, tổ chức tốt khâu tiếp đón, hướng dẫn, khám chữa bệnh. Trong đó có bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, bệnh viện Mắt, bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh; Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn; tổ chức niêm yết công khai bảng giá viện phí, giá các dịch vụ kỹ thuật….các bệnh viện cũng quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, đa dạng hóa hình thức học tập như: đào tạo trên đại học, đại học, cầm tay chỉ việc, tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn mời các Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ tuyến trung ương về truyền đạt chuyển giao những kỹ thuật mới theo đề án 1816. Trong năm các bệnh viện đã triển khai được hàng chục kỹ thuật mới. Điển hình là Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện được16 kỹ thuật mới, Bệnh viện Sản Nhi thực hiện được 9 kỹ thuật mới….vì vậy chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên rõ rệt, số lượng người dân tới khám và điều trị ngày càng tăng, tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến trên giảm.

Các đồng chí đại diện lãnh đạo các bệnh viện phát biểu tham luận, đều nhất trí với bản báo cáo tổng kết phong trào thi đua khối; trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác khám, chữa bệnh và những khó khăn thách thức để cùng nhau khắc phục và nêu cụ thể phương hướng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Căn cứ kết quả thực hiện các phong trào thi đua, Hội nghị đã bỏ phiếu bình xét, kết quả: Bệnh viện Đa khoa tỉnh xếp thứ Nhất, bệnh viện Sản - nhi tỉnh  xếp thứ Nhì, bệnh viện Điều dưỡng - phục hồi chức năng xếp thứ Ba. Hội nghị nhất trí bầu trưởng khối bệnh viện tuyến tỉnh năm 2018 là Điều dưỡng - phục hồi chức năng .

Kết thúc hội nghị, Thầy thuốc nhân dân, BS.CKII Vũ Văn Cẩn - Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐTĐKT Sở Y tế, phụ trách Khối thi đua của các bệnh viện tuyến tỉnh  thời gian tới, các đơn vị trong khối cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức và người lao động, quán triệt đầy đủ mục đích, ý ngĩa của công tác thi đua khen thưởng để mọi người có ý thức phấn đấu; triển khai các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tạo sự hài lòng của người bệnh đối với bệnh viện; tăng cường sự phối hợp, giúp đỡ, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các bệnh viện trong khối về các mặt công tác dể giúp việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt hơn, tạo sự đoàn kết, thống nhất giữa các bệnh viện trong khối.

          Thanh Thủy (P.TCCB - BVĐKNB)

 

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]