18/01/2018 - 6:49 41 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Hội nghị lao động tiên tiến, bình bầu các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2017

Ngày đăng: 13-12-2017

 
Lượt xem: 11

Thực hiện Hướng dẫn số 3088/HD-SYT ngày 20/11/2017 của Sở Y tế Ninh Bình về việc hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017; thực hiện quy trình công tác thi đua - khen thưởng năm 2017 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình; ngày 12/12/2017, bệnh viện đã tổ chức hội nghị lao động tiên tiến để tiến hành Bình bầu các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng năm 2017.

 

Đ/c Phạm Văn Hiệp phát biểu tại hội nghị

 

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hiệp - Giám đốc Bệnh viện, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện, Hội đồng thi đua khen thưởng bệnh viện và cán bộ, viên chức được bình bầu danh hiệu tiên tiến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2017.

 

Bỏ phiếu bình bầu danh hiệu thi đua, khen thưởng

 

Tại hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bình bầu các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2017 cho cá nhân và tập thể các khoa, phòng.

Lan Hương

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]