18/12/2017 - 2:16 32 AM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Hướng dẫn Giá tối đa các dịch vụ khám bênh, giường bệnh, các kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện

Ngày đăng: 06-12-2017

 
Lượt xem: 7

Giá tối đa các dịch vụ khám bênh, giường bệnh, các kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện

Chi tiết xem tại đây: /media/files/gia cac ky thuat va xet nghiem.xls

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]