18/12/2017 - 2:15 04 AM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2017

Ngày đăng: 04-12-2017

 
Lượt xem: 15

(ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)

Chi tiết xem tại đây: /media/files/kiem tra cuoi nam 2017_1 001.jpg

/media/files/chuan bao cao kiem tra cuoi nam 2017.pdf

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]