23/11/2017 - 2:43 10 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Tập huấn: Truyền thông Quản lý chất thải y tế giai đoạn 2017 - 2021

Ngày đăng: 06-09-2017

 
Lượt xem: 9

Thực hiện kế hoạch số 56/KH-KSNK ngày 6 tháng 7 năm 2017 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình về Truyền thông Quản lý chất thải y tế giai đoạn 2017 - 2021. Ngày 5/9/2017, phòng Đào tạo Chỉ đạo tuyến bệnh viện phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức lớp tập huấn về “Truyền thông Quản lý chất thải y tế giai đoạn 2017 - 2021” cho ½ số cán bộ nhân viên y tế các khoa, phòng.

Qua tập huấn BSCKII. Phạm Cao Phong - Phó Giám đốc bệnh viện và Th.S Đặng Hồng Thanh - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện đã  truyền đạt về các nội dung: tầm quan trọng của hoạt động truyền thông trong quản lý chất thải y tế và triển khai kế hoạch truyền thông về quản lý chất thải y tế giai đoạn 2017 - 2021.

Lớp tập huấn giúp cho cán bộ, nhân viên y tế được nâng cao nhận thức, về quản lý chất thải y tế, cải thiện thực hành phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đúng quy định.

Truyền thông về quản lý chất thải y tế có tầm quan trọng, giúp cán bộ quản lý luôn tìm cách duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất thải y tế tốt hơn; giúp nhân viên y tế có trách nhiệm hướng dẫn nhiệt tình và tăng cường thực hành giữ vệ sinh môi trường của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các đối tượng đến sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện.

Việc thực hiện tốt kế hoạch truyền thông sẽ giúp tránh được sự phơi nhiễm cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động và cộng đồng đối với chất thải y tế độc hại; nâng cao nhận thức về sức khỏe, an toàn lao động và các vấn đề môi trường liên quan đến chất thải y tế.

 

 

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]