23/11/2017 - 2:40 12 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Tập huấn: Truyền thông về Quản lý chất thải y tế

Ngày đăng: 03-08-2017

 
Lượt xem: 8

Thực hiện Công văn số 226 của Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình ngày 29/3/2017 về việc xây dựng Kế hoạch truyền thông trong Quản lý chất thải y tế. Bệnh viện tổ chức tập huấn truyền thông về Quản lý chất thải cho cán bộ, nhân viên y tế và người lao động trong Bệnh viện.

Qua tập huấn, cán bộ nhân viên y tế được BSCKII. Phạm Cao Phong - Phó Giám đốc bệnh viện và Th.S Đặng Hồng Thanh - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện truyền đạt về các nội dung: tầm quan trọng của hoạt động truyền thông trong quản lý chất thải y tế và triển khai kế hoạch truyền thông về quản lý chất thải y tế giai đoạn 2017 - 2021.

Truyền thông về quản lý chất thải y tế có tầm quan trọng, giúp cho nhân viên y tế nâng cao nhận thức vai trò về trách nhiệm quản lý chất thải y tế, cải thiện thực hành phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải của nhân viên y tế, nhân viên kỹ thuật, nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải từ đó nhân viên y tế có trách nhiệm hướng dẫn nhiệt tình để nâng cao nhận thức và tăng cường thực hành giữ vệ sinh môi trường của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các đối tượng đến sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện. Thực hiện tốt kế hoạch truyền thông sẽ giúp nhân viên y tế tránh được sự phơi nhiễm cho cán bộ, nhân viên y tế, người lao động và cộng đồng đối với chất thải y tế độc hại; nâng cao nhận thức về sức khỏe, an toàn lao động và các vấn đề môi trường liên quan đến chất thải y tế; cán bộ quản lý luôn tìm cách duy trì và cải tiến hệ thống QLCT y tế tốt hơn.

 

Lan Hương

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]