23/11/2017 - 2:41 57 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Tập huấn An toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp

Ngày đăng: 19-07-2017

 
Lượt xem: 12

Thực hiện Luật năng lượng Nguyên tử số 18/2008/QH12 ban hành ngày 03 tháng 06 năm 2008; Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng Nguyên tử; Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN, ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ trong y tế và công nghiệp đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và họat động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ và các quy định về an toàn bức xạ. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công ty cổ phần thiết bị y tế Thiên Ân tổ chức lớp đào tạo về an toàn bức xạ cho các nhân viên bức xạ và cán bộ phụ trách an toàn tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ ngày 15-17/7/2017. Được sự nhất trí của Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, lớp đào tạo đã diễn ra tại Hội trường nhà 11 tầng của Bệnh viện với sự tham gia của 75 nhân viên an toàn bức xạ và 6 cán bộ phụ trách an toàn.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên được truyền đạt các kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ trong y tế như: Vật lý hạt nhân cơ bản; Tương tác của bức xạ vật chất; Nguyên lý chung về đảm bảo an toàn bức xạ; Bức xạ ion hóa và đặc tính cơ bản; Đại lượng và đơn vị dùng trong khoa học phóng xạ; Hiệu ứng ính học của bức xạ lên cơ thể sống; Các mối nguy hiểm chiếu ngoài và biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ; Quản lý nhà nước về ATBX, luật Năng lượng nguyên tử; Yêu cầu về quản lý ATBX trong y tế, TCVN 6869:2001; An toàn bức xạ ion hóa tại các cơ sở y tế, TCVN 6561:1999; …

Lớp đào tạo được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức về an toàn bức xạ cho các tổ chức, cá nhân trong tỉnh. Kết thúc khóa đào tạo, các học viên sẽ làm bài kiểm tra đánh giá; các bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ do Công ty cổ phần thiết bị y tế Thiên Ân cấp.

 

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]