18/01/2018 - 10:34 33 AM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Ninh Bình Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới năm 2017

Ngày đăng: 10-07-2017

 
Lượt xem: 4

Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2017, Ban chỉ đạo công tác Dân số-KHHGĐ tỉnh chỉ đạoh triển khai các hoạt động truyền thông trọng điểm với mục đích Tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với công tác Dân số-KHHGĐ trong giai đoạn mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác Dân số-KHHGĐ đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông vận động, huy động cộng đồng và truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số-KHHGĐ góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, tăng cường công tác xã hội hoá cung cấp các phương tiện tránh thai và dịch vụ KHHGĐ, dịch vụ sàng lọc trước sinh, sơ sinh; đặc biệt là vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên.

Các hoạt động truyền thông tại các cấp, tập trung phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng, các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7, kết quả công tác Dân số-KHHGĐ trong thời gian qua, nhiệm vụ trong thời gian tới; tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, giải pháp, chính sách của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác Dân số-KHHGĐ; Tích cực tuyên truyền thực hiện công tác xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hoá sức khỏe sinh sản và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh.

Tập trung đầu tư vào công tác DS-KHHGĐ để nâng cao chất lượng cuộc sống con người và góp phần phát triển đất nước; Thực hiện tốt các quyền và chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và thanh niên, vị thành niên; Đẩy mạnh bình đẳng giới và nâng cao vị thế của phụ nữ, trẻ em gái trong xã hội; Tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo người dân lợi ích khám sức khỏe tiền hôn nhân; Lợi ích sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Vai trò của chăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên; Tác hại nạo phá thai (tập trung tuyên truyền về giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn và phá thai ở tuổi VTN/TN); Sức khỏe bà mẹ, trẻ em; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Phòng chống các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản; Tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, phổ biến pháp luật về việc lựa chọn giới tính thai nhi, luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân gia đình. Tăng cường chất lượng giáo dục, việc làm ổn định, kỹ năng sống, giáo dục giới tính toàn diện, chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ thể chất, tinh thần và trí tuệ; Thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình để nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển đất nước; duy trì mức sinh thấp hợp lý, quy mô dân số ổn định và khoảng cách sinh con hợp lý giữa các lần sinh... Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác truyền thông trực tiếp, tư vấn tại hộ gia đình của đội ngũ cán bộ dân số xã, cộng tác viên dân số tại cộng đồng, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng có mức sinh, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao. Tăng cường hoạt động lồng ghép tuyên truyền, tư vấn và cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ thường xuyên tại Trạm Y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng có nhu cầu.

(theo Yteninhbinh.com)

 

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]