18/01/2018 - 10:45 06 AM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Hội thảo: Triển khai áp dụng thí điểm bộ tiêu chuẩn chất lượng Chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Ngày đăng: 21-06-2017

 
Lượt xem: 19

Chăm sóc, theo dõi người bệnh là nhiệm vụ của nhân viên y tế bệnh viện; các hoạt động chăm sóc, theo dõi người bệnh do điều dưỡng viên, hộ sinh viên thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Người bệnh là trung tâm của công tác chăm sóc nên phải được chăm sóc toàn diện, liên tục, bảo đảm hài lòng, chất lượng và an toàn. 

Trong suốt những năm qua, công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện (CSSKTD) cho người bệnh luôn được quan tâm từ Bộ cho đến các cơ sở y tế. Bộ Y tế đã có nhiều văn bản triển khai công tác này: Năm 1996, do nhu cầu chất lượng chăm sóc người bệnh và củng cố phát triển hệ thống quản lý điều dưỡng, Thông tư 11/1996/TT-BYT về hướng dẫn tổ chức thực hiện CSNBTD. Đến năm 1997 Bộ ban hành quyết định số:1895/1997/QĐ-BYTcông tác CSNBTD được thể chế hoá thành Quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện (CSNBTD) trong Quy chế bệnh viện. Tại Quy chế này, Bộ Y tế đã đưa ra khái niệm CSNBTD là sự chăm sóc, theo dõi người bệnh của bác sĩ và điều dưỡng trong suốt thời gian nằm viện tại bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản của nguời bệnh cả về thể chất, tinh thần và xã hội. Quy chế cũng quy định nội dung CSNBTD dựa vào mức độ phụ thuộc của người bệnh tới nhân viên y tế theo phân cấp chăm sóc và giao trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong chăm sóc, bao gồm cả bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, y công, người bệnh và người nhà người bệnh. Năm 2011, Bộ ban hành Thông tư 07/2011/TT-BYT Hướng dẫn công tác điều dưỡng chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. với mục đích tăng cường công tác chăm sóc người bệnh toàn diện trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Năm 2016 Bộ ban hành Công văn số: 382/KCB - ĐD về việc nâng cao chất lượng chăm sóc hướng tới sự hài lòng của người bệnh…

 

Đ/c Lê Chính Chuyên - Giám đốc bệnh viện phát biểu tại Hội thảo

 

Th.S Phạm Đức Mục - Giám đốc trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng

giới thiệu về Bộ Tiêu chuẩn chất lượng chăm sóc người bệnh

 

Th.S Phạm Thu Hà – chuyên viên trung tâm giới thiệu quy trình áp dụng Bộ tiêu chuẩn CSNB

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình là đơn vị y tế hạng I tuyến tỉnh, trong những năm qua cùng với việc đưa dịch vụ Y tế đến gần với người dân; để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, Bệnh viện cũng đã không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp từng bước nâng cao chất lượng, dịch vụ khám chữa bệnh để phục vụ tốt cho nhu cầu được chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Trên nhiều phương diện: Chăm sóc y tế (những hoạt động chuyên môn phục vụ cho chẩn đoán, điều trị, chăm sóc của thầy thuốc, điều dưỡng được cải thiện); Chăm sóc thể chất (cung cấp những phương tiện phục vụ cá nhân tại bệnh viện, sự tiện nghi trong khi nằm viện, những thực hành chăm sóc trợ giúp cá nhân như vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường buồng bệnh, cung cấp đồ vải, tiện nghi buồng bệnh, dịch vụ ăn uống trong bệnh viện…); chăm sóc tinh thần: thông qua giao tiếp, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, những trợ giúp tâm lý, thông tin giáo dục sức khoẻ. Vì thế tỷ lệ người bệnh hài lòng khi sử dụng dịch vụ y tế và điều trị tại bệnh viện đang ngày càng được cải thiện dần.

Tuy nhiên, công tác chăm sóc người bệnh vẫn chưa được áp dụng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng. Vì thế Phòng điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phối hợp với Trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng đã tổ chức Hội thảo: Triển khai áp dụng thí điểm bộ tiêu chuẩn chất lượng Chăm sóc người bệnh; dưới sự trủ chì của Ban Lãnh đạo bệnh viện, với sự tham gia của lãnh đạo phòng điều dưỡng, lãnh đạo các khoa phòng và điều dưỡng trưởng khoa. Hướng dẫn hội thảo có Th.S Phạm Đức Mục - Giám đốc trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng, Th.S Phạm Thu Hà - chuyên viên trung tâm tư vấn và dịch vụ điều dưỡng hỗ trợ cộng đồng, CN.Hoàng Thi Huyền - Trưởng phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình.

Qua hội thảo, thấy được sự cần thiết xây dựng và áp dụng bộ Tiêu chuẩn chăm sóc người bệnh, quỳ trình áp dụng Bộ tiêu chuẩn Chăm sóc người bệnh, phương pháp đo lường các tiêu chuẩn chăm sóc người bệnh và kế hoạch triển khai áp dụng bộ tiêu chuẩn Chăm sóc người bệnh tại bệnh viện.

Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh, giúp cho hệ thống quản lý điều dưỡng tại bệnh viện được thiết lập và hoạt động hiệu quả; giúp người bệnh được phục vụ tốt hơn cả về dịch vụ y tế, thể chất và tinh thần. Cùng với sự đổi mới trong nâng cao đạo đức y nghiệp, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, chú trong đến chất lượng và dịch vụ khám chữa bệnh, chuyên môn kỹ thuật, hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ hơn, cơ sở vật chất…thì chất lượng chăm sóc người bệnh góp phần nâng cao chất lượng bệnh viện; đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Những nỗ lực và trách nhiệm vì người bệnh được người bệnh và người nhà người bệnh ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó góp phần củng cố niềm tin và sự hài lòng đối với người bệnh và là điều kiện để “giữ chân” được người bệnh, giảm dần tình trạng bệnh nhân vượt tuyến, trái tuyến.

Lan Hương

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]