18/01/2018 - 10:46 32 AM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Sinh hoạt chuyên đề: Nhiễm khuẩn bệnh viện, vi khuẩn đa kháng thuốc và các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn vi khuẩn đa kháng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Ngày đăng: 18-04-2017

 
Lượt xem: 12

Nhằm cập nhật những kiến thức về nhiễm khuẩn bệnh viện cho các cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, đồng thời nâng cao chất lượng điều trị trong Bệnh viện; được sự nhất trí của Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, vừa qua phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến phối hợp với Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn tổ chức buổi sinh hoạt báo cáo chuyên đề “Nhiễm khuẩn bệnh viện, vi khuẩn đa kháng thuốc và các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn vi khuẩn đa kháng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình”.

Về dự buổi có BSCKII. Phạm Cao Phong - PGĐ Bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện; Ths. Phạm Thị Phương Hạnh - PGĐ Bệnh viện, các đồng chí trong Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện, thành viên mạng lưới KSNK, trưởng phó các khoa phòng, điều dưỡng trưởng và các bác sỹ, điều dưỡng đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. 

 

 

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí Ths. Đặng Hồng Thanh - TK KSNK, Ths. Hứa Thị Phương - Phó khoa Xét nghiệm, Bs. Bùi Thị Liên - Khoa KSNK lần lượt báo cáo các chuyên đề: Thực trạng nhiễm khuẩn Bệnh viện năm 2016, các yếu tố liên quan; Thực trạng vi khuẩn đa kháng thuốc và Các biện pháp Kiểm soát nhiễm khuẩn vi khuẩn đa kháng thuốc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

 

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]