18/01/2018 - 6:16 23 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Thực hiện giá dịch vụ Y tế KCB BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương

Ngày đăng: 30-03-2017

 
Lượt xem: 25

Căn cứ Công văn số 1367/BYT-KH-TC của Bộ Y tế ngày 21/3/2017 về việc thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KB,CB) bảo hiểm y tế (BHYT) bao gồm cả chi phí tiền lương của một số Tỉnh/ Thành phố vào tháng 3 năm 2017;  Ninh Bình là một trong 13 tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện giá dịch vụ Y tế KCB BHYT bao gồm cả chi phí tiền lương.  

Thực  hiện Nội dung chỉ đạo của Hội nghị Triển khai thực hiện bước 2 giá dịch vụ KB, CB BHYT (giá thực hiện từ 01/7/2016 theo quy định của thông tư 37 bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương - sau đây gọi tắt là giá mới ) về các dịch vụ KB, CB thống nhất trong toàn tỉnh thực hiện từ 01/4/2017 do Sở Y tế tổ chức ngày 25/3/2017. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tiến hành lộ trình thực hiện áp dụng giá dịch vụ Y tế mới, bắt đầu thực hiện từ ngày 1/4/2017; giá dịch vụ được thông báo rộng rãi, niêm yết công khai trên các bảng giá dịch vụ tại khoa Khám bệnh, thông báo tại các bảng điện tử... Người bệnh đang có đợt điều trị tại bệnh viện (áp dụng cho các khoa lâm sàng, cận lâm sàng): người bệnh vào viện trước 0h ngày 01/4/2017: áp giá thanh toán 01/3/2011 cho đến hết đợt điều trị, người bệnh nhập viện sau 0h ngày 01/4/2017: Áp giá thanh toán mới. Bệnh viện đã rà soát lại toàn bộ các dịch vụ kỹ thuật đã được phê duyệt thực hiện tại bệnh viện và cài đặt theo mức giá mới (Giá quy định thực hiện từ 01/7/2016 của thông tư 37) bao gồm cả tiền lương quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 37.

 Bệnh viện đã cài đặt song toàn bộ giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế được phê duyệt thưc hiện tại bệnh viện theo giá mới; dự kiến ngày 31/3/2017 phần mềm thanh toán sẽ được kích hoạt, đến 0 giờ ngày 01/4/2017 phần mềm thanh toán của bệnh viện đi vào hoạt động  bình thường và song song có ba mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: Một là giá viện phí áp dụng cho người bệnh không có thẻ BHYT; Hai là giá dịch vụ KB, CB bảo hiểm y tế thực hiện theo thông tư 37 thực hiện từ 01/3/2016 áp dụng cho người bệnh có thẻ BHYT vào viện trước 0 giờ ngày 01/4/2017 còn đang điều trị; Ba là giá “mới” áp dụng cho  người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế vào viện từ 0 giờ ngày 01/4/2017.

Việc nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho người bệnh thông qua việc rà soát xây dựng quy trình chuyên môn,phác đồ điều trị chuẩn, phát triển kỹ thuật mới, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và kỹ năng giao tiếp để có các giải pháp cụ thể cho việc khắc phục, củng cố và phát triển đáp ứng với sự hài lòng của người bệnh khi thực hiện giá mới. Tiến trình này để bảo đảm bình đẳng, cùng một mức giá giữa người có thẻ bảo hiểm y tế và người không có thẻ; chỉ khác về chi trả. Người có thẻ bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm y tế chi trả (trừ phần đồng chi trả của một số nhóm và một số dịch vụ, thuốc, vật tư không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ). Người không có thẻ phải tự trả tiền, khi đó người dân sẽ thấy lợi ích của bảo hiểm y tế để tham gia. Mức điều chỉnh giá mới này nhằm tiến tới BHYT toàn dân, việc tăng viện phí đồng đều hy vọng khuyến khích người dân chưa tham gia BHYT sẽ cân nhắc lợi ích của việc tham gia BHYT.

 

 

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]