18/01/2018 - 6:35 36 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình tích cực triển khai công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ

Ngày đăng: 16-03-2017

 
Lượt xem: 68

Công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ (PCCN) là một chủ trương, chính sách lớn của Đảngvà nhà nước, nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, tài sản của doanh nghiệp và của nhà nước. Đặc biệt, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thì công tác đảm bảo ATVSLĐ và PCCN càng phải được các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người lao động quan tâm, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với môi trường bệnh viện, đặc thù là nơi khu trú của nhiều đối tượng (nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh…); hàng ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình có hàng nghìn lượt người qua lại, nên vấn đề về nguy cơ tiềm ẩn bệnh nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ là rất lớn.

Để nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ; lãnh đạo bệnh viện, trưởng phó các khoa phòng đều được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động bệnh viện; bệnh viện đã thành lập bộ phận quản lý công tác ATVSLĐ, có trách nhiệm thực hiện tổ chức và hoạt động về công tác bảo hộ lao động,  giám sát việc triển khai các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại bệnh viện; thành lập ban ATVSLĐ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên của bênh viện với nhiệm vụ triển khai công tác tập huấn ATVSLĐ, giám sát ATVSLĐ và chăm sóc sức khỏe cho người lao động trong toàn viện. Hàng năm trang bị bảo hộ lao động cho người lao động đầy đủ theo quy định, không để xảy ra trường hợp nào liên quan đến tai nạn lao động, tai nạn nghề nghiệp. Đo kiểm tra môi trường lao động, lập hồ sơ vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nhiệp, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Tích cực triển khai  phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ.

Về công tác PCCC cũng được thực hiện nghiêm túc, tăng cường cả về số lượng, trang thiết bị phương tiện nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ, đẩy lùi nguy cơ cháy nổ và bệnh nghề nghiệp. Hàng năm phối hợp với các đơn vị công an tổ chức tập huấn PCCC và diễn tập phương án cháy, cứu nạn cứu hộ ngay tại bệnh viện. Thành lập đội PCCC, tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tuyên tuyền về pháp luật và kiến thức PCCC; đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy về PCCC…

Vì thế, trong những năm qua tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã triển khai thực hiện tích cực, đồng bộ các giải pháp tới tất cả các khoa, phòng, tổ chức, đoàn thể; luôn hưởng ứng các phong trào tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ và PCCN các cấp đề ra.  Nhờ đó công tác đảm bảo ATVSLĐ và PCCN đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức, ý thức của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ và PCCN dần được nâng cao; được thực hiện nề nếp, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]