18/01/2018 - 6:28 13 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình Tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần

Ngày đăng: 06-02-2017

 
Lượt xem: 101

Thực hiện theo Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 28-9-2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch số 147/KH-SYT ngày 18-1-2017 của Sở Y tế về Tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần. Sáng ngày 6/2/2017, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã trang trọng tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần.

Dự sinh hoạt chính trị có ban lãnh đạo; trưởng các khoa, phòng, đơn nguyên và 1/5 quân số cán bộ, Đảng viên, viên chức trong toàn viện.

 

 

Cán bộ, viên chức, Đảng viên BVĐKNB trang nghiêm đứng dưới cờ Đảng,

cờ Tổ quốc hát vang bài Quốc ca

 

Các cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động đã có mặt đầy đủ, đúng giờ, trang nghiêm; trong trang phục chỉnh tề, ngay ngắn đứng dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tự hào hát vang bài Quốc ca và nghe câu chuyện kể về Bác.

 

Đ/c Phạm Văn Hiệp - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc bệnh viện đọc

 câu chuyện: “Bác với mùa xuân thành lập Đảng”

 

Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, đồng chí Phạm Văn Hiệp - Bí thư Đảng bộ - Giám đốc bệnh viện đã đọc câu chuyện: “Bác với mùa xuân thành lập Đảng” là câu chuyện kể về thời gian Bác bôn ba khắp các nước trên thế giới tìm con đường cứu nước; và thời khắc lịch sử trọng đại là ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một cuộc đời, một bước ngoặt kỳ diệu, một sự nghiệp vĩ đại;  qua câu chuyện chúng ta thấy Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại, một tấm gương sáng về lòng yêu nước, yêu dân tộc. Trong suốt những năm tháng lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng, Đảng ta luôn luôn làm theo lời Bác, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, đoàn kết nhân dân thành một khối vững chắc để đánh giặc giữ nước và xây dựng nước nhà. Đảng ta luôn coi ý kiến, nguyện vọng của nhân dân là nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của Đảng.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Văn Hiệp nhắc nhở đây là hoạt động thường xuyên của bệnh viện, yêu cầu các đồng chí lãnh đạo khoa, phòng đôn đốc nhắc nhở cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc

Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần là chủ trương của Ban thường vụ Tỉnh ủy nhằm triển khai thực hiện có hiệu qủa Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mọi người về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Hoạt động này góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, cập nhật cung cấp thông tin kịp thời về nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đẩy mạnh thực hiện "Nếp sống văn hóa công sở"...

Lan Hương

 

 

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]