27/09/2017 - 4:55 55 AM

02293.513.222

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Báo cáo tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2016

Ngày đăng: 12-12-2016

 
Lượt xem: 10

Báo cáo tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2016 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Chi tiết xem tại đây: /media/files/bao cao tu kiem tra chat luong benh vien_1.pdf

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]