18/01/2018 - 6:37 13 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Quy định về việc triển khai 74 dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh

Ngày đăng: 12-12-2016

 
Lượt xem: 114

Quy định về việc triển khai 74 dịch vụ  khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh (Kèm theo Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 9/2/2015 của UBND tỉnh).

Chi tiết xem tại đây: /media/files/74 dich vu.pdf

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]