24/09/2017 - 9:47 12 PM

02293.513.222

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Danh mục 215 dịch vụ khám chữa bệnh điều chỉnh mức giá

Ngày đăng: 12-12-2016

 
Lượt xem: 9

Danh mục 215 dịch vụ khám chữa bệnh điều chỉnh mức giá tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình (Kèm theo Quyết định số  286 /QĐ-UBND ngày 30 /3/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình).

Chi tiết xem tai đây: /media/files/danh muc kham chua benh dieu chinh muc gia.pdf

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]