18/01/2018 - 6:33 59 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Biểu chi tiết kết quả trúng thầu Gói thầu số 4: Vật tư tiêu hao

Ngày đăng: 12-12-2016

 
Lượt xem: 21

Biểu chi tiết kết quả trúng thầu Gói thầu số 4: Vật tư tiêu hao ((Ban hành kèm theo Quyết định số 1360/QĐ-SYT ngày 30/6/2016 của Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình).

 

Chi tiết xem tại đây: /media/files/Goi thau so 4_ vat tu tieu hao.pdf

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]