18/01/2018 - 6:33 40 PM

0965251414

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Biểu chi tiết kết quả trúng thầu Gói thầu số 3: Thuốc đông y , thuốc từ dược liệu

Ngày đăng: 12-12-2016

 
Lượt xem: 10

Biểu chi tiết kết quả trúng thầu Gói thầu số 3: Thuốc đông y , thuốc từ dược liệu (Ban hành kèm theo Quyết định số 1360/QĐ-SYT ngày 30/6/2016 của Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình.

 

Chi tiết xem tại đây:/media/files/goi thau so 3_thuoc dong y thuoc tu duoc lieu.pdf

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]