20/11/2017 - 9:19 05 AM

02293.513.222

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Biểu chi tiết kết quả trúng thầu Gói thầu số 2: Thuốc biệt dược

Ngày đăng: 12-12-2016

 
Lượt xem: 11

Biểu chi tiết kết quả trúng thầu Gói thầu số 2: Thuốc biệt dược (Ban hành kèm theo Quyết định số 1360/QĐ-SYT ngày 30/6/2016 của Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình.

Chi tiết xem tại đây: /media/files/goi thau so 2_thuoc biet duoc.pdf

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]