27/09/2017 - 4:49 32 AM

02293.513.222

Lịch trực
Sơ đồ bệnh viện
Hình ảnh
Hỏi đáp

Gói thầu thuốc theo tên Generic

Ngày đăng: 12-12-2016

 
Lượt xem: 9

Gói thầu số 1: Thuốc theo tên Generic (Ban hành kèm theo Quyết định số 1360/QĐ-SYT ngày 30/6/2016 của Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình)

Chi tiết xem tại đây: /media/files/goi thau so 1_ thuoc generic.pdf

Đăng bởi: Nguyễn Lan Hương

[Trở về]